Plastové hračky skončili v rukách colníkov!

Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru odhalili takmer 6 000 falošných hračiek. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na  100 000 eur.

 

Colníci v Brodskom skontrolovali zásielku plnú hračiek, ktorá bola dovezená z Číny. Určená bola na slovenský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok Lego, Minecraft, Disney Frozen, STAR WARS, SPONGEBOB, HELLO KITTY…atď. Colníci preto zadržali:

  • 600 plastových mečov
  • 2780 plyšových hračiek
  • 2160 plastových bábik
  • 198 skladačiek lego

 

Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená na  100 000 eur.

 

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

 

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

 „Upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa  nakupovaniu na čínskych tržniciach a v pochybných podozrivo lacných obchodoch. Falošné hračky pre deti môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením pre zdravie nebezpečné. Cieľom falšovateľov nie je dnes len luxusný tovar, kabelky alebo odevy, ale vo veľkej miere  i hračky,“ dodala Zlochová.

Share This Article