Polícia vyhodnotila trestnú činnosť v Holíči za rok 2014. Najčastejšie prichádzalo ku krádežiam vlámaním do bytov a chát.

 

Vyhodnotenie trestnej činnosti v meste Holíč za rok 2014

Polícia v meste Holíč zaevidovala celkovo 120 trestných činov, z ktorých bolo 85 objasnených, čo predstavuje 70,83% objasnenosť. V porovnaní s rokom 2013 došlo k poklesu zaznamenaných trestných činov a zároveň sa polícii podarilo aj viac trestných činov objasniť, pričom objasnenosť stúpla o 3,16 %.

Medzi najzávažnejšie trestné činy patria skutky násilnej povahy, pričom v Holíči došlo k 1 prípadu lúpežného prepadnutia. Polícia v tomto prípade páchateľa vypátrala a obvinila. V priebehu roka policajti vyšetrovali a objasnili 2 prípady ublíženia na zdraví a 1 prípad nebezpečného vyhrážania. Pozitívne môžeme hodnotiť, že v meste Holíč neboli zistené iné násilné trestné činy, ako napríklad zabitie, vydieranie, týranie blízkej osoby a zverenej osoby a podobne.

Majetková trestná činnosť zvyčajne tvorí najvyšší podiel na celkovej kriminalite. Najčastejšie dochádza ku krádežiam vlámaním do bytov, záhradných chát, ale aj podnikateľských objektov, obchodov, prevádzok a podobne. Celkovo polícia zaznamenala v meste Holíč 8 takýchto prípadov, pričom 5 z nich bolo objasnených. V roku 2014 došlo v meste k 7 prípadom krádeží motorových vozidiel, pričom v 4 prípadoch polícia páchateľa vypátrala a obvinila.

V 9 prípadoch odhalili holíčski policajti vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu nad 1 promile a dopustili sa tak trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Bezpečnostnú situáciu v meste Holíč môžeme hodnotiť pomerne pozitívne, pričom svoj podiel na tom majú, samozrejme, aj obyvatelia mesta. Bez úzkej spolupráce občanov s políciou by bolo pomerne ťažké dopracovať sa k takej vysokej úrovni objasnenosti trestných činov, akú polícia dosiahla v roku 2014. Je veľmi dôležité, aby občania boli vnímaví voči páchaniu trestnej činnosti a neváhali kontaktovať políciu prostredníctvom linky 158. Človek si niekedy nemusí byť celkom istý, či ide o protiprávne konanie. Polícia každé oznámenie, hoci ide aj len o podozrenie, preverí a následne koná podľa okolností. Občania na kontaktovanie polície môžu využívať aj e-mailové kontakty priamo z internetovej stránky: www.minv.sk –polícia alebo orpzsi@minv.sk.

autor článku: riaditeľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Skalici kpt. JUDr. Boris Horváth

Share This Article