Potrdili výskyt žltačky v dvoch školách na Záhorí!

V dvoch základných školách na Záhorí sa potvrdil výskyt žltačky. Konkrétne v Malakách Malackách – ZŠ Dr. J. Dérera a ZŠ Záhorácka. Ide však o ojedinelý prípad, pretože infikované deti z oboch škôl – žiačka 4. ročníka zo ZŠ Záhorácka a žiak 1. ročníka zo ZŠ Dérera –  sú v príbuzenskom vzťahu. Žiadne iné prípady výskytu žltačky sa nepotvrdili. 
Na základe konzultácie s hygienou boli v oboch školách prijaté zásadné mimoriadne opatrenia. Zabezpečila sa dezinfekcia sociálnych zariadení chlórovými prostriedkami, ktoré zároveň boli – rovnako ako triedy – vybavené dezinfekčnými mydlami a jednorazovými papierovými utierkami. Žiaci boli poučení o zvýšenom dodržiavaní hygieny, predovšetkým  po každom použití sociálneho zariadenia a pred konzumáciou jedla.
„Ubezpečujeme rodičov, že obe infikované deti boli hospitalizované a v školách boli skontrolované priestory aj ich dochádzka. Nepotvrdili sa žiadne iné prípady výskytu žltačky. Prosíme preto rodičov o zachovanie pokoja,“ vyzýva primátor mesta Juraj Říha. Štátne orgány nepotvrdili, že by bolo potrebné prijať iné mimoriadne opatrenia.
V prípade, ak sa objaví akákoľvek zdravotná komplikácia u žiakov, vedenie školy bude o tom informovať. Zároveň prosíme rodičov, aby v prípade komplikácií v rodinách o tom upovedomili vedenie školy.
Share This Article