Primátorka Skalice obmedzila kompetencie viceprimátora!

Primátorka Skalice Anna Mierna (OĽaNO) po konflikte s viceprimátorom Vladislavom Horňákom ohľadom verejného obstarávania a odvolania prednotky  obmedzila jeho kompetencie na úrade. O obmedzeniach informoval priamo viceprimátor Hornák.

8AD0E929-90E0-404F-AB2B-07882BCA9EBE

Primátorka zakázala vykonávať  viceprimátorovi tieto činosti:

  • spolupráca s hlavným kontrolórom mesta v oblasti previerok, kontrol a vybavovaní sťažností na činnosti, ktoré vykonávajú orgány mesta,

  • spolupráca pri zostavovaní plánu práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady,

  • spolupráca pri tvorbe uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva,

  • koordinácia práce komisií a vyhodnocovanie ich činnosti, prenášanie úloh na mestský úrad zo zápisníc zo zasadnutí komisií,

  • koordinácia spolupráce s orgánmi verejnej správy a mestského zastupiteľstva,

  • je oprávnený v majetkovo právnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, nesmie však zmluvy a dohody podpisovať,

  • je oprávnený v pracovno právnych vzťahoch zhromažďovať všetky potrebné údaje a podklady, nesmie však pracovné zmluvy a dohody podpisovať,

Share This Article