Primátorka Skalice venuje celý svoj plat mestu.

Anna Mierna venuje celý plat, ktorý jej vyplýva z funkcie primátorky, mestu Skalica. Po tom, čo získala mandát poslankyne Národnej rady SR, ponechá si len jeden plat z verejnej funkcie.

„Rozhodla som sa, že z verejných funkcií, do ktorých ma zvolili ľudia a dostala som dôveru zastupovať ich záujmy, budem poberať len jednu finančnú odmenu. Celý plat, ktorý mi plynie z funkcie primátorky mesta, bude posielaný na účet nášho mesta a použitý na jeho  rozvoj a pomoc Skaličanom. Transparentným spôsobom budeme informovať o použití týchto prostriedkov,“ povedala primátorka mesta A. Mierna.

Celý plat, ktorý je pre primátorku mesta vo funkcii poslankyne NR SR vo výške 580 € pred zdanením, bude darovaný mestu Skalica, a to formou príspevku do Neinvestičného fondu.

Share This Article