Referendum o rodine je neplatné! Hlasovať prišlo len 21,41 % Slovákov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci rozhodli, referendum o rodine je neplatné! Pozrite si, ako skončilo hlasovanie vo vašej obci či meste:

http://www.volbysr.sk/sk/tab02.html

 

Podľa Štatistického úradu hlasovalo 21,41 % Slovákov oprávnených zúčastniť sa na referende (celkovo 4 411 529 ľudí). Hlasovanie o rodine je tak ani nie s miliónovou účasťou neplatné!

 

Otázky predložené na rozhodnutie v referende, 7. februára 2015:

Otázka č. 1

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Otázka č. 2

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Otázka č. 3

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Share This Article