Rekordná účasť hasičov v Letničí

 

Dňa 12.7.2014 sa konal IV. ročník Hasičskej súťaže o Pohár a medaile starostu obce Letničie.

Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou, v kategórii muži a ženy. Súťaž sa za príhovoru pána starostu Mariana Dvorského a prizvaných delegátov DPO začala o 18:00 hod. Za veľkého počtu divákov a fanúšikov sa zúčastnilo súťaže 31 hasičských družstiev nielen zo širokého okolia, ale aj zo susednej Českej republiky. Pred každým začatím požiarneho útoku si všetci zúčastnení mohli vypočuť krátku históriu družstva a ich najväčšie úspechy v požiarnom športe.

K výbornému priebehu súťaže prispela živá dychová hudba, moderátor, nechýbalo bohaté občerstvenie a veľa ďalšieho. Ďakujeme všetkým, ktorí k nám zavítali a zároveň dúfame, že sa budúci rok opäť stretneme.

 

DHZ Letničie Milan Kotvan ml.

 

 

Share This Article