Šach: Činnosť a úspechy šachistov z Kopčian

 

Šachový oddiel Kopčany existuje od roku 1982. Najprv ako súčasť TJ Družstevník Kopčany a od roku 1991 ako samostatná organizácia. Zúčastňujeme sa súťaží družstiev poriadaných Krajským šachovým zväzom Trnava. Momentálne hrajeme 4.ligu Trnavského samosprávneho kraja.

 

K naším najväčším úspechom patrí účasť v Oblastnej súťaži západoslovenskej oblasti a potom v 3.lige TT kraja. K čerstvým úspechom patrí 4.miesto v 4.lige pred dvoma rokmi. V tomto roku sme skončili na 12.mieste.

Našu členskú základňu tvoria stabilní dlhoroční hráči. Mladí hráči, nie je to tak dávno,  boli ale prestali hrávať. Momentálne hrávajú títo hráči: Oto Kovárik, Maroš Cerovský, Pavel Damborský, Laca Dubecký, Ján Písecký, Dominik Blanárik a Ferdinand Sprušanský. Zo zdravotných dôvodov už nehrávajú Alojz Hanzalík a Ľubomír Bollo, avšak sú naďalej našimi členmi.

 

Ako asi každý šachový klub na Slovensku, aj my zápasíme s problémom financií,  aj keď ich nepotrebujeme tak veľa ako napríklad futbalisti. Máme smolu v tom, že šachy nie sú šport, na ktorý chodí veľa divákov a tak sme pre sponzorov nezaujímaví.

Aj touto cestou chceme poprosiť ľudí ochotných prispieť na našu činnosť, aby kontaktovali Pavla Damborského alebo Feru Sprušanského v Kopčanoch. Budeme veľmi vďační za každú pomoc. Ďakujeme.

 

Ferdinand Sprušanský,vedúci ŠO Kopčany.

Share This Article