Senica má novú tanečnú sálu!

Senickí tanečníci majú k dispozícii novú tanečnú sálu. Po tanečnej sále Esko, ktorú využívajú od novembra 2013, majú teraz k dispozícii oba tanečné súbory SONNY aj SCREAM nové tanečné priestory s názvom ZETKO. Tie vznikli v budove bývalej polikliniky „u zubárov“, od čoho sa odvíja aj názov (Z- zubári = Zetko). Novú sálu slávnostne otvorili v stredu 16. novembra prestrihnutím pásky primátor mesta Branislav Grimm a riaditeľ Centra voľného času Stonožka Martin Dudáš.

dsc_0332

Priestory dostalo do správy CVČ Stonožka na čele s riaditeľom Martinom Dudášom, ktorý mal túto sálu vo výhľade už niekoľko rokov a dlho ju plánoval sprevádzkovať pre tanečníkov, čo sa mu napokon podarilo.  Počas leta 2016 prebiehali rokovania so zástupcami STOMASEN, ktorým budova patrí, následne prišlo k podpisu zmluvy a v súčasnosti už vo vynovenej sále prebiehajú prvé tréningy.

Najvyššie poschodie budovy „zubárov“ bolo však celých 28 rokov nedotknutých. Ako pri príležitosti otvorenia povedal riaditeľ CVČ, priestory boli po dlhej dobe nevyužívania vo veľmi zlom stave. V prvej fáze bolo treba vyviesť odpad, starý inventár, sanovať omietky, nasledovali elektrikárske práce, výmena svietidiel, murárske a maliarske práce na zatečených stenách a stropoch. Nasledovalo brúsenie parkiet, čistenie priestorov a sociálnych zariadení. Bolo potrebné zariadiť interiér na tancovanie veľkými zrkadlami, vytvoriť a zariadiť šatňový priestor, uzatvoriť prechodové dvere a všetko vyupratovať. „Až na odborné práce sme všetko realizovali svojpomocne s kolegami z CVČ aj mimo pracovných hodín, za čo im patrí nesmierna vďaka. Vďaka patrí aj Mestu Senica, bez ktorého finančnej podpory by toto nebolo možné zrealizovať,“ povedal počas otvárania sály Martin Dudáš.

Sála bude slúžiť nielen Centru voľného času Stonožka, ale aj na výchovno-vzdelávací proces pre tanečnú skupinu SCREAM zo Základnej umeleckej školy Senica, čo bude spájať tanečnú scénu v Senici.  Tanečníci a tréneri budú mať k dispozícii väčšiu a menšiu tanečnú sálu, vstupnú halu a šatňu,  dva trénerské kabinety s kuchynkou a sociálne zariadenia.

zdroj:senica.sk

Share This Article