Seničania sa dočkali! Začala sa napúštať Kunovská priehrada

Riaditeľ odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Bratislava Jozef Dúcz dal pracovníkom 26. októbra o 10. 45 pokyn – napúšťať. Bagrom vyhĺbenou ryhou sa začalo znovu napúšťanie Kunovskej priehrady. Vodohospodári dodržali dané slovo a po dvoch rokoch rekonštrukčných prác v hodnote viac ako 2 milióny eur sa do vodnej nádrže začne prinavracať život. Novinkou na priehrade je vtáčí ostrov. V závislosti od klimatických podmienok sa obnoví aj rekreačná, športová a rybárska činnosť. Priehrada poskytne návštevníkom aj nové benefity.

„Nemohol som si, ako mestský poslanec, nechať újsť túto udalosť vidieť naživo. Já sám mám dve malé deti, s ktorými sem chodíme pravidelne a už sa nevieme dočkať až Kunovská priehrada znova ožije. Ak pôjde všetko podľa plánu, už nasledujúce leto sa majú Seničania, ale aj ľudia z blízkeho či ďalekého okolia na čo tešiť“ zhodnotil mestský poslanec a kandidát za poslanca VÚC Filip Lackovič.

kunov

Slávnosť opätovného napúšťania Kunovskej vodnej nádrže označil primátor Senice Branislav Grimm za historickú udalosť. Vyslovil poďakovanie SVP za výbornú spoluprácu, koordináciu, neustálu výmenu informácii i vzájomnú komunikáciu pri postupe prác. Ocenil, že vodohospodári spolu so štátnou ochranou prírody našli spoločnú reč a vytvorili v zadnej časti priehrady vtáčí ostrov, kde by sa mali postupne zahniezdiť vzácne druhy vtákov. Priehrada, ktorá sa začala budovať v roku 1961 pôvodne ako akumulačná pre bývalý chemický podnik Slovenský hodváb, už zmenila svoje poslanie. Slúži verejnosti v plnej miere ako rekreačno-oddychová zóna na športové, kultúrne i rybárske aktivity. „Po nevyhnutných rekonštrukčných prácach je naším cieľom vytvoriť pre všetkých návštevníkov Kunovskej priehrady čo najlepšie podmienky a celkovou vybavenosťou ju dostať na vyššiu úroveň a zatraktívniť. Prispeje k tomu kvalitnejšia piesková pláž, rôzne svahové úpravy vytvorili podmienky na postupný vznik nových športovísk, oddychových zón, vodných atrakcií i vznik malého lesoparku. Verím, že k lákadlám bude patriť i vtáčí ostrov, ktorý je ojedinelým na podobných malých vodných plochách,“ informoval Branislav Grimm.

Riaditeľ SVP, š. p., odštepný závod Bratislava Jozef Dúcz konštatoval, že v zmysle manipulačného poriadku bola oprava takéhoto rozsahu potrebná pre zachovanie bezpečnosti vodnej nádrže, pretože tá je prvoradá. Na vodnom diele bolo potrebné vykonať opravy jednotlivých objektov (najmä betónových častí), spevnenie brehov hrádze a opravu drenážneho systému a tiež vyťažiť veľké množstvo nánosov, viac ako 65 000 m³. Opravené a vymenené boli všetky kovové konštrukcie ako drážky provizórneho hradenia, hrablice pred dnovými výpustami, rebríky a pod. „Vodné nádrže, ktoré má nás podnik v správe, sú dôležité najmä z pohľadu protipovodňovej ochrany. Je však potrebné zachovať súlad s prírodou, s faunou a flórou. Preto sme po dohode s CHKO Záhorie v rámci rekonštrukcie vybudovali aj tzv. vtáčí ostrov, ktorý poskytne útočisko a bezpečné miesto pre vzácne druhy živočíchov. Zachovávanie súladu umelo vybudovaných vodných diel s prírodou a zlepšovanie ich vzájomného vzťahu bude našou prioritou i v budúcnosti“, dodal Jozef Dúcz. Vodohospodári účastníkom odprezentovali aj vizuálny postup prác počas dvoch rokov.

zdroj: senica.sk

Share This Article