Skalica patrí medzi 3 NAJ miesta v separácii odpadu na Slovensku!

skládka landfill, skládka http://www.odpady-portal.sk/files/Priloha/dreamstime_8902842_1.jpg (300)
Obyvatelia mesta Skalica za posledné tri roky zdvojnásobili množstvo vytriedeného odpadu zo 40 na 80 kilogramov na jedného obyvateľa. Skalica patrí dlhodobo k najlepšie separujúcim mestám na Slovensku, pravidelne sa nachádza medzi tromi najviac separujúcimi mestami.

„Napriek zdvojnásobenej separácii v nedávnom období, stále sa nájde rezerva na zlepšenie. Približne pred tromi mesiacmi sme robili rozbor komunálneho odpadu. Ten ukázal, že sa v komunálnom odpade nachádzalo ešte zhruba 24 percent odpadu, ktorý sa dá zmysluplne využiť,“ doplnil Vandák.

Priemer na Slovensku je 29 percent, v Skalici to bolo výrazne viac, keď za rok 2017 vyseparovala viac ako 44 percent odpadu. „Od začiatku tohto roka je v platnosti nový zákon o separovanom odpade, v rámci ktorého sa jedna zložka platby bude zvyšovať veľmi výrazným podielom. Jeho výška bude závislá od miery separovateľnosti odpadu, čím bude miera vyššia, tým bude poplatok nižší. Aj preto sa treba sústrediť na ďalšie zlepšenie separovania,“ uviedol Peter Kuba, prezident Združenia organizácií verejných prác a konateľ firmy Vepos, ktorá má na starosti hospodárenia s odpadmi v meste Skalica.

Reklamnýbanner_EAS

Share This Article