Skaličania spísali petíciu, chcú z Nádražnej jednosmerku!

Obyvatelia ulice Nádražná v Skalici žiadajú o zavedenie jednosmernej prevádzky na tejto komunikácii, čím by dosiahli odklonenie nákladných automobilov a veľkých autobusov. Taktiež žiadajú o obmedzenie rýchlosti na 30 km, ako dôvod uvádzajú, že v ulici je škôlka.

nadrazna

Mesto však petíciu zamieta:

Zjednosmernenie ulice Nádražná nie je možné, nakoľko ide o spojnicu so železnicou a prístup k priemyselnej zóne, taktiež je dôležitá ako súčasť trasy liniek MHD.Z dôvodu zabezpečenia potrebnej šírky komunikácie pre prechod vozidiel je možné vykonať opätovné kontroly nevhodného parkovania na krajnici resp. na chodníkoch v Nádražnej ulici, resp. doplniť duplicitne dopravné značenie Zákaz státia. b) Kontrola prechádzajúcich vozidiel nad 3,5t a autobusov (okrem MHD linky) bude zahrnutá v rámci požadovaných kontrol MsP a štátnej polície. c) Na ulici Nádražná bude ponechaná najvyššia dovolená rýchlosť 50km/h, Mestom Skalica bude požadované zvýšenie počtu kontrol Mestskou políciou so zameraním na dodržiavanie dopravného značenia a bude sa pokračovať v kontrolách štátnej polície zameraných na dodržiavanie rýchlosti. Zároveň prosíme o súčinnosť občanov z ulice Nádražná o privolanie Mestskej polície v prípade zistenia porušovania dopravných predpisov.

Share This Article