Skalické dni

Dňa 21. septembra 2012 sa v Skalici začína trojdňový festival tradícií, hudby a zábavy – Skalické dni 2012, ktoré sú sprevádzané tradičným jarmokom. Za ich minulosť môžeme považovať oslavy, ktoré sa v meste konali pri príležitosti povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto.V dnešnej podobe sa Skalické dni predstavujú ako multižánrový festival.
Tri hlavné hudobné scény na dvoch pódiách ponúknu najpestrejšiu paletu
hudobných kapiel a spevákov rôznych žánrov. Detská scéna je tradične venovaná najmenším návštevníkom a je situovaná u detských atrakcií vo Františkánskej záhrade, ktoré spolu so súťažami, výstavami, historickými hrami, prehliadkami pamiatok , či ukážkami historických remesiel dotvoria sprievodný program Skalických dní 2012.

Jarmočná sobota je zároveň i Dňom európskej spolupráce, pričom mestá Skalica a Strážnice budú prepojené po súši aj vo vzduchu v zmysle motta programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR „Spoločne bez hraníc“. V rámci kultúrneho projektu Staňte sa súčasťou Skalice majú návštevníci poslednú možnosť obdivovať zadarmo sprístupnené pamiatky, nakoľko sa ich brány spolu s letnou turistickou sezónou v nedeľu symbolicky uzavrú.

 

Share This Article