Spaľovňa v Skalici nebude!

 

Poslanci na svojom zasadnutí v Skalici prijali návrh skupiny poslancov a súhlasili s tým, že spaľovňu v Skalici mať nebudeme. Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci, okrem Stanislava Chovanca, ktorý opustil miestnosť pred rokovaním o tomto bode, a ktorý ešte ako primátor podpísal súhlas s výstavbou spaľovne v Skalici. Zdržali sa poslanci Rudolf Šantavý a Ľudovít Košík.

Návrh za predkladateľov predniesol a odôvodnil jeho spracovateľ, poslanec, Lukáš Tisoň, ktorý poukázal na opätovné snahy spracovávať pneumatiky v mesta Skalica, ktoré sa objavili pri prerokovávaní zmien územného plánu mesta. „Zdá sa, že určité kruhy, posmelené prístupom predchádzajúceho vedenia, sa nevzdali plánu voziť do Skalice odpad a zarábať na ňom. Muselo zaznieť jasné NIE!“ uviedol poslanec Tisoň.

Návrh podporili všetci poslanci z obvodu Trávniky. „Nemám problém podporiť každý rozumný návrh“ uviedol Alexander Tóth.

„Som rád, že sa prestalo obviňovať z robenia politiky a aj normálne veci na prospech občanov je možné v pokojnom duchu schváliť. Ďakujem všetkým poslancom za podporu tohto návrhu. Som presvedčený, že v Skalici ľudia spaľovňu nechcú. A my sme tu nato, aby sme ich zastupovali. Ak ju v inom meste chcú, nech si ju schvália. Zatiaľ ju odmietli aj v malých obciach v Čechách, ktoré nemajú ani zďaleka taký príjem zo štátneho rozpočtu ako Skalica.“ povedal poslanec Milan Roman.

Share This Article