Urológia v Skalici zostáva

Starostlivosť o urologických pacientov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica, a.s., je plynule zabezpečená v oblasti ambulantnej starostlivosti a jednodňovej ambulantnej starostlivosti tak, ako doteraz, teda aj po 1. 4. 2016.

Lôžková časť urologického oddelenia bude od 1. 4. 2016 zabezpečovať starostlivosť o ordinovaných pacientov podľa rozhodnutia ambulantného lekára – urológa.

Po nástupe nového primára oddelenia bude možné obnoviť komplexnú lôžkovú starostlivosť o urologických pacientov v našej nemocnici.

„Ubezpečujeme pacientov, že snahy nemocnice o zachovanie urologického oddelenia v regióne sú prioritou vedenia nemocnice i do budúcnosti. V prípade získania primára oddelenia bude starostlivosť o pacientov plne aj na lôžkovej časti zabezpečená.“ informovala riaditeľka FNsP Skalica Renáta Kormanová.  Poslanec MsZ Milan Roman vyjadril spokojnosť s riešením a dúfa, že sa podarí obsadiť aj primariát.

Share This Article