Už zajtra sa konajú voľby prezidenta. Polícia bude dohliadať na pokojný priebeh volieb

 

Polícia je na voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 15. marca, pripravená. Prijali sme opatrenia na zabezpečenie nerušenej prípravy a priebehu voľby prezidenta SR zamerané najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku. Zvýšený počet policajných hliadok bude venovať pozornosť volebným miestnostiam, sídlam okrskových a obvodných volebných komisií i sídlu Ústrednej volebnej komisie. Taktiež  miestam, kde môže prísť k porušeniu zákona. Samozrejme úzko spolupracujeme aj s predstaviteľmi obecných úradov, volebných komisií a Ústrednou volebnou komisiou.

Osobitnú pozornosť venujeme aj prípadom „kupovania hlasov“. Každý prijatý podnet alebo trestné oznámenie pre podozrenie z trestnej činnosti, či priestupku preveríme. Upozorňujeme občanov, že trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb sa dopúšťa ten, kto inému násilím alebo hrozbou násilia, či ľsťou bráni v ústavnom práve voliť svojho kandidáta vo voľbách. Za takéto konanie, a to aj v prípade, že niekto občana k voľbe určitého kandidáta núti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. V prípade volebnej korupcie sa až na dva roky potrestá ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, alebo naopak nevolil či nehlasoval určitým spôsobom alebo vôbec, prípadne sa volieb nezúčastnil. Trestné stíhanie a ročné väzenie hrozí aj tomu, kto úplatok prijme pre seba alebo inú osobu, žiada alebo si úplatok dá sľúbiť.

     Akékoľvek poznatky, ktoré môžu smerovať k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu volieb je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru alebo na bezplatné telefónne číslo 158.

 

 

 

mjr. Ing. Denisa Baloghová
hovorkyňa Prezídia PZ

 

Share This Article