Uzávierka mesta počas Skalických dní 2018! MHD len za 0,20 EUR.

V dňoch 21. 9. 2018 (v piatok), 22. 9. 2018 (v sobotu) a 23. 9. 2018 (v nedeľu) sa uskutoční v meste Skalica festival tradícií, hudby a zábavy Skalické dni 2018.

Z dôvodu prípravy tohto kultúrno – spoločenského podujatia nastanú viaceré dopravné obmedzenia v centre mesta:

  • od nedele 16. 9. 2018 od 18,00 hod. – obmedzené parkovanie v okolí námestia
  • 18.9.2018 od 06:00 do 14:00 hod – bude uzávierka časti ulice pred mestskou knižnicou, kde prebehne aktivita v rámci Európskeho týždňa mobility „Mesto bez áut“
  • od utorka  18. 9. 2018 od 22,00 hod. –  uzávierka Námestia slobody, časti ulice Jatočná (úsek pred Spojenou školou), časť ulice Štefánikova (od Potočnej ul. po Námestie slobody) s obchádzkou cez ulice Potočná – Jednoradová – Mýtna, v opačnom smere po uliciach Gorkého – Kollárova – Potočná
  • od štvrtka 20. 9. 2018 od 20,00 hod. – uzávierka Námestia slobody (za kostolom), Kráľovská a predná časť ulice Gorkého po č.5 (zvyšná časť ulice Gorkého bude obojsmerná so zákazom parkovania)
  • od piatka 21. 9. 2018 od 22,00 hod. do pondelka 24. 9. 2018 do 06,00 hod.  bude pre dopravu úplne uzatvorená centrálna mestská zóna. Obchádzka bude vyznačená prenosným dopravným značením a povedie po uliciach Koreszkova – Hollého – Jednoradová – Mýtna – Vally – Pod Kalváriou – Pplk. Pľjušťa. Na trase obchádzky nebude možné parkovať!
  • Do utorka 25.9.2018 do 23:55 hod bude trvať záber plôch námestia a parkovacích plôch z dôvodu postupného odstraňovania stánkov a upratovania.

 

Z dôvodu ohňostroja na Základnej škole Strážnická budú v piatok 21. 9. 2018 v čase od 19,20 hod. do 24,00 hod. uzatvorené  ulice v okolí ZŠ (časti ulíc: Strážnická, Vrchovského, Vally, Na skale), obchádzka bude riešená po uliciach: Horská, Partizánska, Strážnická, Suchý riadok, Široká, Priečna, Pri potoku a ďalej smer Vally.

 

Pri trvaní uzávierky z dôvodu ohňostroja budú mimo prevádzku dve zastávky autobusu MHD na ul. Strážnická a Široká. Trasa autobusu MHD pre spoje č. 51, 53, 55 a 57  bude odklonená v smere obchádzky. Za zastávkou Veterná autobus MHD zastaví až na zastávke Vally.

Počas Skalických dní 2018 bude (v rámci aktivít Európskeho týždňa mobility) pre všetkých cestujúcich MHD jednotné zľavnené cestovné 0,20 eur.

 

Počas Skalických dní od piatku do nedele bude k dispozícii aj parkovisko Pod Kalváriou. Pre návštevníkov i domácich sú zabezpečené záchytné bezplatné parkoviská:

  • v piatok, sobotu a nedeľu na panelových plochách v areáli železničnej stanice,
  • v piatok, sobotu a nedeľu na trávnatej ploche Záhradná x Pelíškova s vjazdom od dopravného ihriska popri potoku a výjazdom na ul. Horská a na ul. Pod Kalváriou.

 

UPOZORNENIE: Upozorňujeme vodičov, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie uzávierok a obchádzok, prípadne na trase obchádzky vytvoria prekážku v cestnej premávke, vozidlo im bude odtiahnuté odťahovou službou a bude im udelená pokuta. 

 

zdroj: Mesto Skalica

 

Share This Article