V Kopčanoch privítali dôchodcovia jar spoločným posedením

 

Vítanie jari je ďalšia z množstva akcií, ktoré poriada MO Jednoty dôchodcov Slovenska v Kopčanoch. Tohtoročné Vítanie jari sa uskutočnilo v priestoroch Klubu dôchodcov v stredu 18. marca 2015.

 

Predseda MO JDS Kopčany pán Bollo v úvodnom slove privítal všetkých prítomných dôchodcov a v krátkosti zhrnul priebeh výročnej schôdze, ktorá sa konala v uplynulých týždňoch v kultúrnom dome. Zvlášť privítal na stretnutí pani Helenu Iršovú z Kátova, rodáčku a bývalú občianku Kopčian, ktorá prišla medzi kopčanských dôchodcov s niekoľkými darčekmi .

 

Pani Iršová, ktorá sa vo veku 89 rokov stále teší dobrému zdraviu, priniesla dôchodcom na pamiatku osobne namaľovanú kresbu aj s básničkou a na pomaškrtenie usmažené čerstvé zemiakové „ koblíšky“, ktoré sama pripravila.

 

Dôchodcovia sa medzi sebou mali stále o čom rozprávať a debatovať, tém na rozhovor majú vždy plno a nechýbajú samozrejme ani spomienky na staré časy

 

Ako vždy ďakujem za pozvanie a milú spoločnosť.

 

 

Share This Article