V Senici majú úplne nové detské ihrisko!

Dnes otvorili v areáli Základnej školy na Komenského ulici krásne detské ihrisko. Ihrisko, ktoré bude slúžiť najmä najmenším školákom v školskom klube detí,  bolo financované z prostriedkov rodičovského združenia – OZ rodičov a priateľov Dvojky. Vyžiadalo si investíciu 22 500 eur. Stavbu realizovala spoločnosť FLORA SERVIS GROUP, s. r. o. Ihrisko obsahuje niekoľko hracích prvkov.  Sú tu dve šplhacie veže, pyramída a prízemná šplhacia zostava . V rámci prác bol zrealizovaný aj kamienkový podklad a terénne úpravy.

f84178f

Na otváracom ceremoniáli privítal riaditeľ školy Krzysztof Siwiec primátora mesta Senica Martina Džačovského, predsedu Občianskeho združenia rodičov a priateľov Dvojky Vladimíra Sandtnera, za realizačnú firmu FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Dušana Bučenca, poslankyňu MsZ a hospodárku fondu Ľubica Vyletelovú.  Primátor mesta deťom zaželal, aby im ihrisko dobre slúžilo, dobre sa tu bavili a užívali si ho bez úrazu.

Share This Article