V Senici na námestí hynú holuby.

O probléme ako prvý informoval facebookový portál Seničan.sk. V priebehu jedného týždna bolo v centri Senice nájdených až osem uhynutých holubov.  Zber uhynutých vtákov zabezpečila mestská polícia s asistenčnou službou DDD. „Holuby sme odovzdali regionálnej správe v Senici, krotá ich odoslala na vyšetrenie. Testy by mali určiť, čo holuby zabilo,“ informoval týždeník  Záhorák Mirko Hostinský.

V poslednej dobe sa v Senici zvýšil výskyt holubov, čo vytvára problém. Občania upozorňujú na večne chodníky, balkóny či kapoty aút. S výskytom sa zyšuje aj riziko prenosu rôznych ochorení.

Príčinou  zvýšeného úhynu môže byť aj náhly príchod chladného počasia na našom území. Situáciu budeme pozorovať a čitateľov informujeme o výsledku testov.

foto: Senican.sk

Share This Article