V Senici vznikne nový závod – mesto chce monitorovať ovzdušie

V polovici tohto roka plánuje investor  PolyFol Group začať výstavbu závodu na recykláciu polyetylénových fólií v areáli priemyselnej zóny. Spoločnosť získala zo zdrojov Ministerstva životného prostredia SR  nenávratný finančný príspevok 6 500 923 eur na výstavbu závodu,  zmluva je účinná od 6. decembra 2019.

Nenávratný finančný príspevok tvorí približne 45 percent  plánovaných nákladov. PolyFol Group má platné územné a  stavebné  rozhodnutie  a tiež  kladné stanovisko zo strany EIA.

Ešte pred začiatkom stavby musí prebehnúť kompletné verejné obstarávanie, ktoré sa týka nielen technologickej časti, ale aj generálneho dodávateľa. „Stavbu začneme až po dokončení verejného obstarávania a po jeho odkontrolovaní kontrolnými inštitúciami,“  informoval konateľ spoločnosti Jan Hűbler.

69F3756C-26BF-453F-9166-38BCE4A03A46

Vo výrobnom  areáli  bude  technologická  linka jediná svojho druhu v strednej a východnej Európe na spracovanie  hlavne   z obchodných reťazcov a poľnohospodárskych fólií využívaných na urýchlenie rastu poľnohospodárskych plodín. Firma v rámci unikátneho  technologického procesu z odpadových fólií vyrobí finálny produkt  – vrecia na odpad. Verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre činnosť závodu  bolo  v auguste 2018 v Senici.

Podľa štúdie EIA závod by nemal zaťažiť životné prostredie,  zámer predpokladá nízku úroveň hluku a zápachu –  opatrnosť je však namieste. Samospráva mesta  chce tieto ukazovatele monitorovať a informácie o nich zverejňovať.  Presadzujeme, aby sa v meste zriadili tri až štyri kontrolné miesta, ktoré budú monitorovať stav ovzdušia. Zriadenie týchto miest by mal zaplatiť investor, aby deklaroval, že ovzdušie v okolí závodu bude čisté. Kontrolné miesta by mali byť zriadené pred spustením samotnej výroby, aby bolo možné porovnať dáta pred a po jeho spustení do prevádzky,“ povedal  primátor mesta  Senica Martin Džačovský.
Primátor ďalej doplnil,  že podľa projektu ide o vysoko sofistikovaný proces: Verím, že sa nebude dostávať toľko odpadu na skládky, ale bude sa správne spracovávať, aby sa tieto fólie mohli znovu  použiť. Závod bude mať prínos aj pre samotné mesto, keďže nový závod prináša zamestnanosť  a aj vo forme  dane z nehnuteľností.“

Spoločnosť plánuje zamestnávať pri plnej trojzmennej prevádzke  60 zamestnancov, ktorí za 1 hodinu spracujú 1 tonu odpadu.

Share This Article