V Skalici plánujú pokračovať v podpore smartCITY riešení

K inovatívnym slovenským mestám Nitre, Trnave, Hlohovcu a ďalším sa pridá aj Skalica. Na efektívnejšie sledovanie a vývoz odpadu tu využijú slovenské riešenie Sensoneo. Je založené na monitorovaní kontajnerov senzormi a špeciálnom softvéri spoločnosti Slovanet, ktorý umožňuje zvážať odpad podľa skutočnej potreby.

Skalica už dlhšie patrí medzi najlepšie separujúce slovenské mestá, pravidelne sa umiestňujev prvej trojke. Ďalší priestor na zlepšenie ponúka pilotný projekt, ktorý má prispieť k vyššejefektivite pri zvoze odpadu. „Mesto má chuť podporovať smartCITY riešenia, chceme pokračovať v tomto trende aj vďaka nasadeniu inteligentných riešení pri sledovaní a odvozekomunálneho odpadu. Od októbra 2018 u nás prebieha testovacia prevádzka monitorovania 27 kontajnerov, výsledky sú nadmieru uspokojivé,“ konštatovala primátorka Skalice AnnaMierna.

Správcovia komunálnych služieb sú schopní okamžite poslať autá ku kontajnerom len vtedy, ak je to naozaj potrebné. Vozidlá absolvujú na základe vyhodnotených informácií len optimalizovanú trasu knaplneným nádobám. Okrem toho prinesie projekt spoločnostiSlovanet mestu aj informácie o naplnenosti odpadových nádob v jeho jednotlivých častiach,zníženie hlučnosti a zvýšenie celkového komfortu obyvateľom mesta.

„V prípade, že je možné zvážať len tie kontajnery, u ktorých je to naozaj potrebné, celý proces sa stáva časovo efektívnejší a ohľaduplnejší k životnému prostrediu. Moderné metódy pri nakladaní s odpadmi a ich zhodnotenie patria medzi naše základné priority,“ doplnil Peter Kuba, riaditeľ spoločnosti VEPOS – Skalica, ktorá sa zaoberá riešeniami nakladanias komunálnym odpadom.

 

V prípade nasadenia riešenia do ostrej prevádzky budú mať občania prístup k bezplatnejmobilnej aplikácii Sensoneo, ktorá poskytuje prehľad o voľnej kapacite kontajnerov,lokalizáciu najbližšej voľnej nádoby pre konkrétny typ odpadu s možnosťou sa k nej nechaťodnavigovať. Priamo cez aplikáciu sa dá poslať fotka a nahlásiť akýkoľvek problém pri stojiskách priamo správcovi, obyvatelia tak môžu aktívne prispievať k čistejšiemu prostrediu vmeste.

Súčasťou riešenia je aj analytický nástroj pre vyhodnotenie získaných dát Smart Analytics. Vďaka prehľadným reportom a štatistikám sprístupňuje mestám hodnotné dáta, cez ktoré môžu porozumieť tvorbe odpadu na svojom území,vyhodnocovať opodstatnenosťumiestnenia a kapacity kontajnerových stojísk a efektivitu zvozu.

Sensoneo je v rámci pilotného projektu v Skalici dodávateľom produktu (výrobcom senzorov). Dodávateľom riešenia lora:LINK WASTE, ktoré pomáha optimalizovať logistiku vývozu odpaduje Slovanet. Táto spoločnosť má za sebou realizáciu projektov inteligentnej správy odpadu užvo viac ako dvadsiatke slovenských miest.

barto

Share This Article