V školskej jedálni v Gbeloch sa bude variť pre seniorov

20594727 - kitchen

V rámci ďalších podporných aktivít obnoví trnavská župa prípravu jedla vo svojich stredoškolských kuchyniach aj v meste Gbely. Po Veľkonočných sviatkoch bude župa seniorom v  Gbeloch pripravovať denne približne 70 obedov a župa zabezpečí aj ich rozvoz priamo seniorom domov.

Župa oslovila všetky samosprávy v kraji, kde aktuálne vie poskytovať stravu prostredníctvom svojich školských zariadení, či by prejavili záujem o zabezpečovanie obedov pre svojich seniorov. Na základe povolenia ministerstva školstva, za splnenia prísnych hygienických požiadaviek a následného schválenia RÚVZ, bude tak župa od budúceho týždňa poskytovať obedy starším spoluobčanom, v mestách, kde o to samosprávy prejavili záujem.

Share This Article