V trnavskom kraji zabúdajú obce na svoju povinnosť

Trnava – 06. 06. 2014: Od 1. januára 2014 platí pre obce nová povinnosť a to nahlasovať finančnej správe trhovníkov, ktorý chodia predávať oblečenie, obuv či iné tovary. V trnavskom kraji si väčšina obcí túto povinnosť stále neplní. Počas kontrol v uplynulých dňoch trnavskí colníci zistili, že takmer 60% obcí si svoju povinnosť nesplnilo.

Trnavskí colníci takéto kontroly vykonávali vo viacerých obciach Trnavského kraja. Vlastnou vyhľadávacou činnosťou však zistili, že hoci obce obchodníkom predaj povolili, oznámenie o takomto predaji na finančnú správu nenahlásili. Ako uviedla hovorkyňa colného úradu Trnava Iveta Švárna počas uplynulých dní tak nenahlásilo svoju povinnosť takmer 60 % obcí trnavského kraja.

Podľa novely zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (§ 3 ods. 1), ktorá platí od 1. 1. 2014, majú obce na finančnú správu zasielať „Oznámenie o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste podľa § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.“.

Všetky potrebné informácie môžu starostovia a primátori  získať na adrese https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci alebo  aj prostredníctvom call centra na telefónnom čísle 048/431 72 22, po stlačení voľby č. 4. Po prijatí hovoru obec nahlási požadované údaje o vydanom povolení operátorovi. Finančná správa zriadila aj špeciálnu emailovú adresu trhove.miesto@financnasprava.sk, na ktorú môžu obce nahlasovať požadované údaje v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z.

„Kontroly s takýmto zameraním trnavskí colníci plánujú vykonávať aj naďalej“ uviedla Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

 

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

 

 

Share This Article