Via Humana opäť úspešná na Jazykovom kvete

Cudzie jazyky je najlepšie učiť kreatívnou formou, a aj preto sa SSOŠ Via Humana každoročne zapája do súťaže s poetickým názvom Jazykový kvet. Ide o jazykovo-umeleckú súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii cudzích jazykov. Táto súťaž, s medzinárodnou akreditáciou pod záštitou prezidenta SR konajúca sa od roku 2011, má celoslovenský postupový charakter. Začína krajskými semifinálovými kolami v marci, pokračuje krajskými finálovými kolami v apríli a vrcholí celoslovenským finále, ktoré býva zvyčajne v máji alebo až júni. Študenti Humany sa v kategórii dráma – vlastná tvorba v anglickom jazyku do nej zapájajú od roku 2013 vždy pod vedením Mgr. Jany Obuchovej, ktorá je autorkou divadelných hier a súčasne aj režisérkou. SSOŠ Via Humana sa pýši jedným z prvých miest na celoslovenskom finále každý rok.

JK 2018 celoslovenské finále
Ôsmy ročník Jazykového kvetu je taktiež pokračovaním v sérii úspechov Humanusky. Šesťčlenná divadelná skupina študentov prevažne prvého ročníka v zložení Malena Lyzan, Veronika Ružičková, Veronika Hyžová, Samuel Hrnčirík, Michal Nejedlík a Jaroslav Beneš pod vedením Mgr. Jany Obuchovej sa postupne prepracovali medzi najlepšie divadelné skupiny na celoslovenskom finále s divadelnou hrou „Story Time“ – úsmevnou rozprávkou o dvoch bratoch – princoch hľadajúcich tú správnu princeznú pre ich kráľovstvo. V celoslovenskom finále, ktoré sa konalo 1. júna 2018 v Nitre, sa umiestnili na úžasnom 2. mieste.
„Som veľmi hrdá na to, čo naši mladí divadelníci dokázali. Je pre mňa česť mentorovať takých talentovaných študentov plných entuziazmu a odhodlania uspieť,“ hovorí Mgr. Jana Obuchová.

Taktiež aj študenti nadšene hodnotia svoje pôsobenie v súťaži :
„Počas nácvikov sme sa veľa nasmiali. Príbeh mi príde svojím spôsobom jedinečný, zábavný a zároveň rozprávkový. Nikdy predtým nebolo učenie sa po anglicky pre mňa tak zábavné. Navždy sa vryje do mojej pamäti.“
„Najprv sme mali stres, že niečo zabudneme, ale usilovné nacvičovanie s našou pani profesorkou a hodiny strávené doma nad množstvom textu v anglickom jazyku nám veľmi pomohlo. Keďže scenár bol veľmi vtipne napísaný, bola to pre nás zábava a zároveň sme sa veľa naučili. “
Pocity študentov sa zhodujú s cieľmi tejto súťaže – vytváranie pozitívneho vzťahu a osobnej motivácie k učeniu sa jazykov a ich aktívnemu používaniu. A práve prostredníctvom takýchto súťaží sa podporuje kvalita jazykového vzdelávania., ktorá je v priamej úmere s kreatívnymi učiteľmi. Tak ako raz povedal P.O. Hviezdoslav : „…..lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil.“

Share This Article