Vlámačom sa začína zimná sezóna

 

V posledných rokoch sme zaznamenali pokles počtu krádeží vlámaním
s výnimkou vlámaní do bytov a chát. Zlodejov zaujímajú chaty najmä v zimnom období,
kedy sú víkendové príbytky opustené. Riziko krádeží vlámaním do bytov hrozí vtedy, keď je
byt prázdny počas zimných dovoleniek, prázdnin alebo rodinných návštev cez sviatky.
V minulom roku sme vyšetrovali celkom 11.855 krádeží vlámaním, čo je o 1.029
menej ako v roku 2011 (12.884). Naopak nárast sme v porovnaní s rokom 2011 vlani
zaznamenali v prípadoch vlámaní do bytov a chát. V roku 2012 polícia vyšetrovala 1.742
vlámaní do bytov, čo je o 28 viac ako rok predtým a 1.421 vlámaní do chát, teda o 111 viac
ako v roku 2011.
V priebehu minulého roka sme najvyšší počet vlámaní do bytov evidovali
v mesiacoch november a december. Zvýšený počet vlámaní do chát sme koncom
minulého roka zaznamenali v novembri a od začiatku tohto roka až do júna. Často
opakujúcim sa dôvodom bolo nedostatočné zabezpečenie obydlí. Najčastejším spôsobom
vlámania bolo použitie hrubej sily, páčením dverí a okien alebo rozbitím ich sklenených
výplní, prípadne páchatelia využili situáciu, kedy boli byty a chaty neuzamknuté alebo mali
otvorené niektoré z okien.
Bytových vlámačov najviac zaujímajú šperky, peniaze a elektronika alebo
všetko čo má hodnotu a dá sa ľahko speňažiť. Vlámači do chát majú najčastejšie
záujem o záhradné náradie (kosačky, motorové píly, vŕtačky a podobne), výbavu
a zariadenie (rádiá, mikrovlnné rúry, plynové horáky a iné). Niekedy ide o páchateľa,
ktorý hľadá len nocľah a po nežiaducom ubytovaní odchádza s kompótmi alebo starým
kabátom s gumenými čižmami používanými v záhrade. Často „nepohrdne“ ani pracovnými
pomôckami a okrem rukavíc miznú z chát lopaty a krompáče. Známy je aj prípad, kedy si
páchateľ odniesol smaltový kotlík a pri odchode si možno zahral aj na odcudzenej harmonike
(02.06.2012 záhradkárska osada Vinohrady v Bánovciach nad Bebravou).
Znížiť riziko nepozvanej návštevy je možné viacerými spôsobmi:
• aj keď sú osoby v byte alebo v záhradnej chatke, vždy mať zamknuté vchodové dvere,
bránku do dvora, zatvorené okná (najmä v pivniciach, na prízemí a v podkroví), kto chce
prísť ako návšteva, tak zaklope alebo zazvoní,
• odporúčame mať kvalitné vstupné bezpečnostné dvere a zámok v kombinácii s ďalšími
zabezpečovacími prostriedkami, napríklad bezpečnostné závory, bezpečnostné retiazky,
poistky dverových závesov, spevnené zárubne,
• na prízemí si namontovať mreže a bezpečnostné fólie na okná, balkóny a loggie,
• nikdy nenechávať kľúče na takzvaných „bezpečných miestach“ pod rohožkou, v kvetináči
a podobne,
• osvedčené sú panoramatické priezory, známe ako „kukátko“, ktoré umožnia vidieť celý
vonkajší priestor a premyslieť si, či osobe otvoriť, no v žiadnom prípade neodporúčame
otvárať dvere a vpúšťať do bytu neznáme osoby, je vhodné naučiť tejto zásade aj deti a
starých rodičov,
• neschovávať väčšie množstvo peňazí a cennosti doma, vo väčšom bezpečí sú v trezore
banky,
• k bezpečnosti osôb prispieva dobrá viditeľnosť vstupu do domu bez kríkov a hustého
porastu,
• stiahnuté rolety na oknách môžu byť pre zlodejov signál, že v byte nik nie je,
• po nasťahovaní sa do nového bytu je dôležité ihneď vymeniť zámky dverí za nové,
pretože nevieme, kto všetko má od starej vložky kľúč,
• na zvončeky, schránky a dvere patrí priezvisko v množnom čísle a bez titulov, inak môže
byť aj menovka pozvánkou pre zlodejov, že je v byte jedna osoba a teda malé riziko
v prípade pokusu sa doň vlámať,
• byt je potrebné zatvárať a zamykať vždy, aj pri odskočení si k susedom od vedľa, do
pivnice, alebo len vysypať smeti,
• veľmi dôležité je mať dobré vzťahy so susedmi, je to jeden z najlepších spôsobov,
ako zabezpečiť svoj byt či dom, počas neprítomnosti, aby pravidelne vyberali poštovú
schránku a občas kontrolovali byt, práve susedia môžu dohliadať na bezpečnosť nášho
obydlia rovnako, ako my môžeme pomôcť v prípade ich neprítomnosti,
• ak spozorujeme niečo podozrivé, mali by sme ihneď susedov kontaktovať a upozorniť ich
na to,
• v prípade podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu, ihneď kontaktujte
políciu na známom čísle 158, môže ísť o podozrivé správanie osôb a pohyb motorových
vozidiel, podľa možností je vhodné poznamenať si evidenčné číslo vozidla, prípadne si
pomôcť fotoaparátom v mobile alebo iným vhodným zariadením, za dodržania podmienky,
že tým nebudeme zasahovať do práv iných (súkromia a podobne).
Čo robiť pri vlámaní do bytu alebo domu:
• v prípade zistenia akýchkoľvek známok vlámania (páchateľ môže byť ešte na mieste
činu), okamžite privolať políciu (telefonicky, osobne alebo za pomoci ostatných rodinných
príslušníkov či známich),
• na miesto nevstupovať, aby nedošlo k zmareniu stôp, ničoho sa nedotýkať, s ničím
nemanipulovať, nič nepremiestňovať, aby si polícia mohla urobiť čo najlepší obraz o
páchateľovi a jeho činnosti na mieste,
• je potrebné zotrvať pri obhliadke na mieste, pretože byt najlepšie poznáme a môžeme
políciu upozorniť na všetko, čo nie je na svojom mieste, s čím bolo manipulované alebo je
inak,
• vždy je potrebné si urobiť úplný a z hľadiska popisu vecí presný zoznam všetkého, čo
bolo ukradnuté a tiež všetkých škôd, ktoré boli návštevou vlámača spôsobené,
• ak vám boli odcudzené platobné karty, šekové či vkladné knižky alebo cenné papiere,
je nutné o tom informovať okrem polície aj banku alebo inštitúcie, u ktorých sú cenné
papiere vedené,
• zablokovanie účtu proti manipulácii páchateľom musí byť rýchle,
• pri odcudzení dokladov (pas, občiansky preukaz a iné) je potrebné ihneď nahlásiť ich
krádež, doklad sa stáva neplatným, objaví sa v evidencii stratených a odcudzených
dokladov, aby sa zabránilo jeho zneužitiu napríklad nebankovou spoločnosťou, ktorá
môže túto skutočnosť ľahko overiť prostredníctvom stránky polície:
http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady
• dôležitým opatrením pri vlámaní je objekt opäť dôkladne zabezpečiť.

 

mjr. JUDr. Michal Slivka
hovorca Prezídia Policajného zboru

 

Share This Article