Voľba predsedu kraja už túto sobotu

V sobotu 23. 11. 2013 sa koná 2.kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov, v ktorých si budeme voliť v piatich krajov svojho predsedu. Voľby sa uskutočnia v čase do 7.00 hod. do 22.00 hod. Obce Záhoria spadajú pod dva samosprávne kraje – malacký okres je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja  a okresy Senica a Skalica patria do Trnavského samosprávneho kraja.

V Bratislavskom kraji sa v 2. kole volieb na predsedu kraja stretnú Pavol Frešo a Monika Flašíková Beňová,  v Trnavskom kraji to budú Tibor Mikuš a József Berényi.

V priestore určenom na úpravu hlasovacieho lístku zakrúžkuje volič  poradové číslo iba jedného kandidáta. Hlasovací lístok následne vloží do obálky a tú vhodí do volebnej schránky.

Oficiálne výsledky zverejní ÚVK pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v nedeľu 24. novembra.

Share This Article