Žiaci zo ZŠ Záhorácka v Malackách plánujú svoju školskú záhradu

Školské pozemky sa menia na prírodné učebne. Vďaka projektu Záhrada, ktorá učí, vznikajú školské záhrady, ktoré slúžia na výučbu mnohých predmetov, na rozvíjanie vzťahov, zdokonaľovanie pestovateľských zručností a na oddych.  S realizáciou vlastnej záhrady začala i ZŠ Záhorácka.

Za Záhradou, ktorá učí stojí nezisková organizácia Živica a sponzor projektu IKEA Industry Malacky. Projekt je určený pre základné a stredné školy a je spoločným dielom žiakov, učiteľov, nepedagogického personálu i rodičov. Učebnými pomôckami sú záhradné prvky, ako napríklad prírodné jazierko vhodné na pozorovanie  hmyzu a vodných živočíchov, záhony na pestovanie plodín a byliniek, hmyzí hotel a ďalšie. Umožňujú vyučovať biológiu, matematiku, cudzie jazyky alebo náuku o spoločnosti. Závisí len od fantázie učiteľa.

9001_g_IMG_5940

V ZŠ Záhorácka sa na tvorbe záhrady podieľajú žiaci II. stupňa. Po výbere vhodného pozemku v školskom areáli sa prostredníctvom prezentácie hotových záhrad dozvedeli, čoho sa pri  projektovaní a plánovaní držať, ako postupovať a aké učebné prvky môže záhrada obsahovať. Až potom sa pustili do praktickej časti. Tri tímy po päť detí dostali plány školy a jasný pokyn. „Vašou úlohou bude, aby ste teraz zakreslili aspoň päť prvkov, ktoré by ste v záhrade chceli mať. Ale musí to byť reálny prvok, musí sa dať využiť na hodinách a musí byť inovatívny a zábavný,“ vysvetlila koordinátorka projektu Ivana Poláčková z organizácie Živica.

Hotové návrhy sa stali súčasťou úvodnej fázy plánovania, ktorá má ukázať predstavy a priania zúčastnených. Finálny návrh vyjde z kurzu vo vzdelávacom centre Zaježová, na ktorom sa za školu zúčastnia dvaja pedagógovia a dve deti. Na konci procesu vznikne záhrada slúžiaca ako prírodná učebňa.

Reklamnýbanner_EAS

Share This Article