Chceš mať NAJ BABIČKU 2015?

Skalica už druhý rok bude hladať Naj Babičku mesta Skalica. V tomto ročníku nájde aj Naj Dedka mesta Skalica.

Pod záštitou primátora mesta Ing. Ľudovíta Baráta do súťaže o prestížne ceny primátora mesta, finančnú hotovosť 333,- € sa môžu prihlásiť babičky a dedkovia, ktorí dosiahli vek 60 rokov a viac a majú aspoň jedno vnúča. Babičky a dedkovia sa môžu prihlásiť sami, alebo ich môžu prihlásiť ich vnúčatá, príbuzní, známi a podobne.

Prihlásiť sa môžete do 15 septembra 2015.

Prihlášky a viac informácií osobne:

ŠTÍBOR Mestské centrum sociálnych služieb

Kráľovská 9, 909 01 Skalica

034/ 6903 601 alebo 0915 768 652

e-mail: havelková.michaela@mesto.skalica.sk

Share This Article