Pátranie po Petrovi zo Skalice

Pátranie po nezvestnej osobe: Peter Sloboda, nar. 29.9. 1974, trv. bytom Skalica, Pelíškova 677/22. Menovaný bol naposledy videný dňa 31. 7. 2018 v čase o 19.00 hod v miestnom kostole u milosrdných bratov v Skalici. Menovaný je ambulantne psychiatrický liečený na schizofréniu.

Peter Sloboda

Popis osoby: Skutočný vek 45 rokov, zdanlivý vek 45 rokov, 180 cm vysokej silne zavalitej postavy, hnedé oči,
Popis oblečenia: presne nezistený

Akékoľvek poznatky k nezvestnej osobe oznámte na tel. číslo 158 alebo priamo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Share This Article