ZAMYSLENIE SA…

CELEBRITA – slovo, ktoré v preklade znamená SLÁVNA, CHÝRNA, VÁŽENÁ
OSOBA, OSOBNOSŤ a vo mne toto slovo vyvoláva spomienku na oceňovanie samotným
pánom prezidentom Ivanom Gašparovičom za rozvoj darcovstva krvi pamätnou plaketou
doc.MUDr.Vladimíra Krišla, CSc, ktoré som absolvovala 5.5.2005 v Prezidentskom paláci.
Týmto slovom nás viackrát oslovili viacerí predstavitelia SČK a vyjadrili sa, že ľudia, ktorí
nezištne darujú svoju krv, sú pre nich celebrity a tí, ktorí si zaslúžia pozornosť a obdiv
spoločnosti a nie tí, ktorí vystupujú v televízii len preto, aby na seba upozorňovali svojím
nevhodným správaním, vulgárnym vystupovaním tak, ako je to v rôznych reality šou, ktoré
nám podsúvajú televízne stanice. A prečo ma to napadlo – porovnávať ?
Pretože 24.10.2012 sa v Malackách uskutočnilo oceňovanie darcov krvi za
viacnásobný odber – bronzovou, striebornou, zlatou, diamantovou plaketou MUDr.
J. Jánskeho a medailou MUDr. Jána Kňazovického. Hoci som sa na tomto oceňovaní
nezúčastnila, počula som od tých, ktorí tam boli a z rozprávania som bola v nemom úžase…
Ocenení boli pozvaní na 15:oo hod. do zasadačky Mestského úradu, kde bolo na
programe: zahájenie, príhovor, odovzdávanie plakiet, občerstvenie.
Keďže 15 oo hod. je čas, v ktorom mnohí ešte pracujú, museli si vybaviť voľno,
aby sa mohli tohto slávnostného podujatia zúčastniť. Z počutia som sa dozvedela, že celá
slávnosť netrvala viac ako 1 hodinu a po udelení plakiet, medailí, karafiátu a šnúrky
na kľúč s nápisom Ja som darca krvi – bolo zúčastneným oznámené, že pri odchode si
majú vyzdvihnúť balíček – niečo ako sladký croasant… to bolo to občerstvenie ! Tu som
zareagovala nasledovne : To vám ani obed neposkytli, tak, ako to bolo po minulé roky?
A keď mi povedali, že nie, že to bolo všetko, zostala som v tom nemom úžase s otvorenou
pusou…. a pomyslela som si: tak takto si naša spoločnosť váži tých, ktorí dobrovoľne
a nezištne pomáhajú zachraňovať životy iným spoluobčanom? JE TO ÚBOHÉ a tak sa
nečudujme, že stále menej a menej ľudí chodí na odber krvi, že častokrát počúvame z médií, že je akútny nedostatok krvi a vyzývajú občanov, aby prišli darovať krv !
Na záver svojho zamyslenia sa len chcem podotknúť, že niekde sa stala chyba, že to
takto funguje a že som z tohto všetkého akási smutná a sklamaná…
Gitka Šťastná,
darca krvi- nositeľka Diamantovej plakety
MUDr. J. Jánskeho

Share This Article